เข้าร่วมบริจาค กับเราด้วย

หมายเหตุ : เงินบริจาคทั้งหมดเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเต็มจำนวน โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ

Credit/Debit Card
or
Internet Banking
(SCB EASY NET)

ข้อมูลผู้บริจาค (ข้อมูลที่กรอกจะปรากฏบนใบเสร็จรับเงิน)

**{{thaibath}}**

การขอใบเสร็จรับเงิน

ผู้บริจาคสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษี สำหรับการ
บริจาค 500 บาทขึ้นไป โดยเก็บหลักฐานการบริจาค มาติดต่อขอ
ภายใน 5 วัน (นับจากวันที่บริจาค) และภายในเดือนที่ทำการบริจาคได้ที่
www.kaokonlakao.com
(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 5 มิถุนายน 2561)
• มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โทร.02-3543699, 098-860-1411 แฟกซ์. 02-3547728
(จันทร์-ศุกร์ 8.00-19.00 น./ เสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00น.)
หรือส่งมาที่ E-mail : foundation_pmk@hotmail.com

หมายเหตุ:
- การโอนเงินผ่าน Internet Banking ทำได้เฉพาะ
ผู้ที่สมัครใช้บริการ SCB EASY NET

CAMPAIGN

ปี 2559 คนไทยทั่วประเทศร่วมใจกันเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นหลายรายการ ในโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลบางสะพาน” โดย ตูน บอดี้สแลม ซึ่งทำการระดมทุนด้วยการ วิ่งระยะไกล เริ่มต้นจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ถึง โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ รวมเป็นระยะทาง 400 กิโลเมตร และสามารถระดมทุนจากคนไทยทั่วประเทศได้ถึง 85 ล้านบาท และเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยลุกขึ้นมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งจนฮิตเป็นกระแสไปทั่วประเทศ

แต่ปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทยไม่ได้หยุดอยู่ที่ รพ.บางสะพาน ยังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่เดือด ร้อนและต้องการความช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาคนไข้ให้เพียงพอต่อความต้องการที่มากขึ้น ในทุกๆวัน เสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือจึงส่งกันมาถึงตูน บอดี้สแลม และทีมงาน “ก้าวคนละก้าว” อย่างไม่ขาดสาย แต่จะทำอย่างไรที่จะส่งความช่วยเหลือไปให้แต่ละโรงพยาบาลให้ได้มากที่สุด ตูน จะต้องวิ่ง ไกลแค่ไหนถึงจะระดมทุนให้โรงพยาบาลที่เดือดร้อนได้เพียงพอ?

ตูน เริ่มจากการนำข้อมูลที่ได้จากกิจกรรม “ก้าวคนละก้าว” ครั้งที่แล้ว มาทำการวิเคราะห์ และพบว่าหนึ่งใน ข้อมูลที่น่าสนใจคือการระดมทุนช่วยเหลือแก่ “โรงพยาบาลศูนย์” ซึ่งเป็นเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ ตามจุดยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ซึ่งต้องรับหน้าที่เป็น “ศูนย์กลางการรักษาให้จังหวัด ใกล้เคียง” ในการส่งเคสการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนมาให้ ซึ่งตูนเชื่อว่าการระดมทุนเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล ศูนย์ต่างๆทั่วประเทศจะเป็นวิธีการบริจาคที่สามารถกระจายความช่วยเหลือได้กว้างที่สุด

ตูนเดินทางไป กระทรวงสาธารณะสุข โดยได้เข้าพบ นายแพทย์ โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ ปรึกษาถึงข้อมูลและความเป็นไปได้ในการทำกิจกรรมวิ่งระดม “ก้าว” ครั้งใหม่และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่าง ยิ่งนั่นคือ รายชื่อของโรงพยาบาลศูนย์ที่ยังต้องการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาคนไข้


การบริจาคในการวิ่งการกุศล ให้กับโรงพยาบาลดังต่อไปนี้
1.โรงพยาบาลยะลา
2.โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
3.โรงพยาบาลราชบุรี
4.โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
5.โรงพยาบาลสระบุรี
6.โรงพยาบาลขอนแก่น
7.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
8.โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
9.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
10.โรงพยาบาลน่าน
11.โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ขอรับใบเสร็จรับเงินบริจาค
(สำหรับการบริจาค 500 บาทขึ้นไป)
ผู้บริจาคสามารถติดต่อได้ที่
www.kaoproject.com
(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 30 มิถุนายน 2561)
มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ทาง
E-mail : foundation_pmk@hotmail.com
โทร. 02-3543699, 02-3547600 ต่อ 93678
แฟกซ์ 02-3547728 (จันทร์-ศุกร์ 8.00-19.00 น. /
เสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00น.)

ขอรับใบเสร็จรับเงินบริจาค
(สำหรับการบริจาค 500 บาทขึ้นไป)
ผู้บริจาคสามารถติดต่อได้ที่
www.kaoproject.com
(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 30 มิถุนายน 2561)
มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ทาง
E-mail : foundation_pmk@hotmail.com
โทร. 02-3543699, 02-3547600 ต่อ 93678
แฟกซ์ 02-3547728 (จันทร์-ศุกร์ 8.00-19.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00น.)

scroll to top