เนื่องในโอกาสเดือนสิงหาคมและเดือนวันแม่ทั้งที ผมคิดว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะมาไฮไลท์บทบาทของผู้หญิงในวงการเฮลท์แคร์กันซักหน่อย และพูดถึง Gender diversity ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว Gender diversity ไม่ได้หมายถึงแค่ความหลากหลายทางเพศ แต่ยังรวมไปถึงความเท่าเทียมกันอีกด้วย

ในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะได้เห็นประเด็นเรื่องของ Gender diversity มากขึ้นตามสื่อหลังจากที่มีแคมเปญสิทธิสตรีในหลากหลายอุตสาหกรรม เพราะเวลาและตัวเลขมันค่อนข้างชัดเจนทีเดียวครับ ว่าบทบาทของผู้หญิงในอุตสาหกรรมต่างๆมีความสำคัญอย่างไรบ้างและมีผลต่อการปฏิบัติการอย่างไร แล้วปัจจุบันสถานการณ์ Gender diversity ในวงการเฮลท์แคร์เป็นอย่างไรกันบ้าง

So where are all the women?!

หากพูดถึงในระดับผู้บริหาร ผู้หญิงที่ขึ้นมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้โดยรวมแล้วเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังถือว่าเป็นเปอร์เซนต์ที่น้อยอยู่เลยทีเดียว จากการสำรวจในโรงพยาบาลชั้นนำในอเมริกา พบว่ามีผู้หญิงเพียง 27 เปอร์เซ็นต์ที่เป็นสมาชิกในบอร์ดบริหาร และ 34 เปอร์เซ็นต์ที่เป็นผู้บริหารระดับสูง (C-level)

ในภาคธุรกิจสุขภาพหรือ Digital Health รายงานการสำรวจองค์กรในบริษัทต่างๆ จำนวน 1,600 บริษัท ทีม Sustainable and Responsible Investment (SRI) ของ Morgan Stanley ได้รายงานไว้ในปี 2016 มีผู้หญิงดำรงตำแหน่งในบอร์ดบริหารอยู่เพียง 15 เปอร์เซนต์ ในขณะที่ข้อมูลจากบริษัทในเครือของ Fortune 500 พบว่า มีบริษัทที่ผู้หญิงดำรงตำแหน่งเป็น CEO เพียง 9 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

โดยรายงานของ RockHealth ได้สันนิษฐานว่าสาเหตุของความไม่เท่าเทียมกัน จากการสำรวจผู้หญิงที่ทำงานในสายงานสุขภาพ พบว่า 96 เปอร์เซ็นต์ เกิดจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เอื้ออำนวยและมุมมองต่อผู้หญิงที่อาจจะยังล้าหลังอยู่ ทำให้พวกเธอไม่ได้รับการสนับสนุนและความน่าเชื่อถือเท่าที่ควรจากสถานที่ทำงาน ส่งผลให้พวกเธอไม่สามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การที่ผู้ร่วมงานมองว่าเธอเป็นผู้หญิงแต่งงานแล้ว มีภาระการดูแลครอบครัวและต้องเลี้ยงลูกด้วย อาจส่งผลต่อศักยภาพในการทำงานที่ลดลง

ซึ่งการที่มีอัตราส่วนของผู้หญิงค่อนข้างน้อยในระดับบอร์ดบริหารสูงๆ ก็ทำให้ขาดคนที่สามารถเป็นตัวอย่าง (Role model) หรือที่ปรึกษาด้านการงานที่เข้าอกเข้าใจปัญหาเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สุดที่เหล่าผู้บริหารระดับสูงจะต้องแก้ไขให้ได้

ในต่างประเทศพบว่าเมื่อนำผู้ชายและผู้หญิงระดับการศึกษา อายุและประสบการณ์เท่ากันมาเปรียบเทียบ พบว่ารายได้โดยเฉลี่ยของบุคลากรหญิงในโรงพยาบาลน้อยกว่าบุคลากรชายถึง 20 – 25 เปอร์เซ็นต์ และความแตกต่างนี้จะยิ่งกว้างขึ้นไปอีกในกรณีของผู้หญิงผิวสี

 

A natural leader

อันที่จริงแล้วผู้หญิงมีความใกล้ชิดกับการดูแลจัดการเฮลท์แคร์มากๆนะครับ ถ้าดูจากรายงาน The State of Women in Healthcare โดย RockHealth ของปี 2015 พบว่า ผู้หญิงกุมอำนาจการตัดสินใจเรื่องสุขภาพสมาชิกในครอบครัวถึง 80 เปอร์เซ็นต์ โดยพวกเธอมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเลือกซื้อและเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นบริการหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทำให้ผู้หญิงเป็นกลุ่มที่ให้ความคิดเห็นในฐานะผู้บริโภคได้ดีที่สุดด้วยมุมมองที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นสายยันปลายสาย

Data shows that women are at the center of healthcare decisions in the family unit and experience the full spectrum of healthcare delivery. As healthcare professionals, women bring empathy and increased communication skills. This is an industry where women can naturally lead.
Sue Siegel, CEO of GE Ventures and Healthymagination

นอกจากนี้ 75 เปอร์เซ็นต์ของผู้ดูแลในปัจจุบันเป็นผู้หญิง และบุคลากรหญิงที่ทำงานในสถานพยาบาลมีอัตราส่วนเกือบ 78 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน ความเห็นของผู้หญิงจึงมีผลอย่างมากในการช่วยพัฒนา user-experience ให้บริการนั้นๆมีความเป็นมิตรต่อทุกเพศ ใช้ง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริการได้มากๆ เรียกได้ว่าพวกเธอเป็นกำลังสำคัญใน Healthcare และไม่แปลกที่พวกเธอจะเหมาะสมในการดูแลเรื่องการบริหารด้วยเช่นกัน

What can we do?

ในการสร้างความเท่าเทียมทางเพศให้เกิดขึ้นในที่ทำงานนั้น ไม่ใช่งานของเพศใดเพศหนึ่งแต่จำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือและแชร์วิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่างทุกๆคนในองค์กร ซึ่งผู้ชายอย่างเรามีส่วนมากนะครับในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น

สิ่งที่สำคัญก็คือโครงสร้างองค์กรจะต้องเป็นมิตรกับสตรี (Woman-friendly) องค์กรควรพิจารณาบุคลากรที่ความสามารถและประสบการณ์ มอบผลตอบแทนให้ตามการบรรลุผลของงาน และจัดสรรบุคลากรให้อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสม โดยไม่มีปัจจัยเรื่องเพศเป็นอคติ ทั้งหมดนี้ยังเป็นการสร้างจริยธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร และสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรหญิง เปิดโอกาสให้พวกเธอได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ในหน้าที่การงานอีกด้วย

อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้นำองค์กรสามารถทำได้ก็คือ การส่งเสริมให้ผู้หญิงได้ขึ้นไปอยู่ในระดับผู้บริหารมากขึ้น จากผลการวิจัยเรื่องความเท่าเทียมทางเพศในองค์กรของ Morgan Stanley ผลการวิเคราะห์จากทีมนักวิจัยได้ข้อสรุปว่า บริษัทที่มีความเท่าเทียมทางเพศหรือมีสมดุลระหว่างบุคลากรชายและหญิงมาก มีแนวโน้มที่ผลประกอบการจะเพิ่มขึ้นมากกว่าบริษัทที่มีความหลากหลายทางเพศน้อยหรือไม่มีเลย งานวิจัยของ FemtechGlobal ได้ทำการสำรวจธุรกิจที่มี Business model คล้ายคลึงกัน พบว่าบริษัทที่มีโครงสร้างเอื้ออำนวยต่อความหลากหลายในบุคลากรการทำงาน มี Performance ดีขึ้นถึง 4.2% โดยผลประกอบการดีขึ้น 15% จาก Gender diversity และ 35% จาก Racial diversity

ในปัจจุบัน หลายๆองค์กรได้เริ่มรณรงค์เรื่องความเท่าเทียมทางเพศแล้ว บางองค์กรถือเอาเป็นพันธกิจลำดับต้นๆ ยกตัวอย่างเช่นบริษัทชั้นนำอย่าง Google ที่เริ่มผลักดันให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในองค์กรมากขึ้นตั้งแต่ปี 2014 จนถึงเมื่อปี 2016 Google มีบุคลากรหญิงโดยรวมคิดเป็น 31 เปอร์เซ็นต์ และกำลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะฝ่ายเทคนิคและฝ่ายบริหาร เช่นเดียวกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ เช่น Apple, Facebook, etc.

ความเสมอภาคในการแสดงออกและการมีส่วนร่วมที่เท่าๆกันทั้งบุคลากรหญิงและชาย เป็นตัวสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร และสิ่งนี้จะยังสะท้อนไปถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการเนื่องจากความใส่ใจและการตัดสินใจที่ดีขึ้นของบุคลากรด้วยนั่นเอง ซึ่งการจะสร้างให้เกิด Gender diversity ในที่ทำงานเราทุกคนต้องช่วยกันครับ ทั้งผู้หญิงและผู้ชายอย่างเราก็มีส่วนที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยมากขึ้น เปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อร่วมสร้างองค์กรที่น่าอยู่ให้กับทุกๆคนนะครับ

References

https://www.morganstanley.com/ideas/gender-diversity-investment-framework.html

https://rockhealth.com/reports/the-state-of-women-in-healthcare-2015/

http://time.com/4391031/google-diversity-statistics-2016/

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2017/06/09/how-to-lead-the-push-for-diversity-in-the-workplace/#738a55f7415b

https://www.healthecareers.com/article/salary/gender-pay-gap-healthcare

https://www.healthecareers.com/article/healthcare-news/does-healthcare-have-a-gender-problem

Writer: Pongwisit Jonglerdruk
Editor: Rarin Auwattanamongkol

Posted by:rarinsine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *