What TRUMP means for healthcare, health technology and medical tourism?

นั่งๆนอนๆ วิเคราะห์ไปถึงผลการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมา (ขอเรียกอเมริกาเพื่อความกระชับนะครับ) คงเป็นผลการเลือกตั้งที่หลายๆคนไม่ได้คาดการณ์เอาไว้ ก่อนหน้านี้ก็คิดเล่นๆว่าถ้าทรัมพ์ได้นี่คงฮาน่าดู แต่ไม่เคยได้คิดถึงผลลัพท์อย่างจริงจัง เพราะตัวของอนาคตประธานาธิบดีท่านนี้ก็ไม่ได้เคยกล่าวถึงนโยบายอย่างชัดเจน หลายๆอย่างที่เป็นเรื่องที่ท่านไม่ได้สนใจก็หยิบเอานโนบายของพรรคมาใช้ เช้านี้ก็เลยมานั่งคิดว่าแล้วสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมพ์จะมีผลกระทบอะไรบ้างกับระบบสาธารณสุขอเมริกาและสาธารณสุขโลกบ้าง (ผมขอวิเคราะห์คร่าวๆตามความรู้ที่มีในหัวนะครับ ผิดถูกอย่างไร ขาดตกบกพร่องประการใด ขอความเห็นและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รู้ด้วยนะครับ) เริ่มที่มาดูความแตกต่างระหว่าง 2 พรรคใหญ่กันก่อน ข้อแตกต่างระหว่าง 2 พรรค ก่อนอื่นคงต้องย้อนไปถึงข้อแตกต่างคร่าวๆระหว่างนโยบายของ 2 พรรคใหญ่ในอเมริกา คือ เดโมแครต (Democrat party) มองส่วนรวมเป็นหลัก เชื่อว่ารัฐเป็นตัวขับเคลื่อนสังคม นโยบายส่วนมากจะเป็นการตั้งหน่วยงานรัฐ หรืออัดฉีดเงินให้หน่วยงาน non-profit หรือ สถาบันการศึกษา เพื่อมาแก้ไขปัญหาต่างๆ ส่วนเงินที่นำมาขับเคลื่อนหน่วยงานเหล่านี้ก็มาจากภาษีประชาชนนี่เอง รีพับบลิกัน (Republican party) มองสิทธิส่วนบุคคลเป็นหลัก เชื่อว่าประชาชนมีความรู้มากกว่ารัฐในการตัดสินใจว่าเงินที่หามาควรนำไปใช้อะไร ทำอะไร เก็บภาษีน้อยๆ รัฐไม่ต้องใหญ่ เศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยเอกชน ให้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกของตลาด กระจายอำนาจจากรัฐบาลกลางไปสู่รัฐไปสู่เขตไปสู่ประชาชน (ขอแตะแค่ส่วนเศรษฐกิจนะครับ ด้านสังคมและศาสนาอาจจะเกริ่นเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง) ข้อแตกต่างทางมุมมองด้านสาธารณสุข เดโมแครต เอนเอียงไปในหลักการของ universal coverage หรือใกล้เคียง ส่วนมากคนในพรรคนี้เชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่พึงมี และรัฐมีหน้าที่ดูแลในส่วนนี่ รีพลับบลิกัน เชื่อในกลไกตลาด เชื่อในสิทธิและการตัดสินใจของแต่ละบุคคล…

Read More
I believe health care is a civil right.
Dennis Kucinich, Former U.S. Representative

Posts navigation